Evlilik İzni Dilekçe Örneği

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 'Mazeret izni' başlıklı 104 üncü maddesinde; Memura, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verileceği hüküm altına alınmıştır.

Evlenme nedeniyle mazeret izninin verilebilmesi için evlenmiş olmak gerekmez resmi nikah töreni için gün alınması izin süreci başlatılabilir. Kanun gereği evlendiği günden itibaren izin alma zorunluluğu da yoktur.

............................... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

..................................... DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

       ANKARA

 

...../....../2014

..../.../2014 tarihinde evleneceğimden ..../.../2014 – ..../.../2014 tarihleri arasında evlilik iznimi kullanmak istiyorum.


Gereğini bilgilerinize arz ederim. {İmza}     

  {Ad Soyad} 


Tel.: ........

Sicil No: ..........